Coaching, doradztwo,
konsultacje psychologiczne

Zastanawiające jest to, jak wielu ludzi żyje poniżej swoich możliwości, nie lubi siebie ...nie widzi, nie słucha siebie i żyje wbrew temu co czuje.

Prowadzę konsultacje psychologiczne, coaching, doradztwo w zakresie wzmacniania swoich kompetencji.
Każda nasza sesja to okazja do pogłębionego wglądu w siebie, poznania ukrytych mechanizmów i znalezienia przyczyn nieharmonijnego życia. To też okazja do tego by stać się wreszcie autentycznym, swobodnie wyrażać siebie w wielu dziedzinach życia i odnaleźć własną drogę. Dzięki naszym spotkaniom poznasz swój potencjał będziesz umiał/a korzystać ze swoich zalet i możliwości. Podniesiesz poczucie własnej wartości, pewność siebie i wreszcie docenisz siebie. Umocnisz swoje relacje, poprawisz komunikację, połączysz się z wewnętrzną wiedzą, intuicją, będziesz umiał/a zarządzać sobą i swoimi emocjami i osiągać zamierzone cele.

Znajdziesz swoją misję. Będziesz bardziej kreatywny w rozwiązywaniu problemów oraz silny/a i ześrodkowany. Nauczę Cię bycia asertywnym i umiejętności zaznaczania swoich granic.

Pracuje także nad autoprezentacją, mową ciała, a także umiejętnością wystąpień publicznych i medialnych, efektywnością działań oraz nad innymi kompetencjami określanymi indywidualnie przez klienta.

Praca nad sobą może być ukoronowaniem przemiany wizerunkowej lub być zachętą do niej.

Prowadzę również sesje online i telefoniczne​.​

Coaching, konsultacja psychologiczna

wycena indywidualna