Kreacja
i wizerunek medialny

Osoby publiczne, mające kontakt z mediami powinny mieć spójny i profesjonalny wizerunek, dopasowany do pełnionej funkcji, wzbudzający zaufanie, podkreślający prestiż, indywidualny styl, klasę i charyzmę. Wygląd nie jest w przypadku takich osób kwestią prywatną - jest narzędziem pracy. Niezmiernie ważne jest to, by kreowanie wizerunku medialnego było poprzedzone profesjonalną analizą celów, zadań, jakie ma pełnić ubiór. W ten sposób można skompletować elementy wizerunku dopasowane idealnie do osobowości klienta.

Proponuję indywidualne sesje doradcze służące zmianie wizerunku, wyglądu z pracą nad autoprezentacją i umiejętnością wystąpień publicznych w kierunku wizerunku bardziej pożądanego, zgodnego z pełnioną funkcją.

To propozycja dla osób publicznych, polityków, liderów, prezenterów telewizyjnych i dla osób aspirujących do pracy w mediach.

Czas trwania i forma tego rodzaju spotkań jest uzależniona od potrzeb klienta. Może obejmować elementy moich standardowych spotkań stylizacyjnych z kobietami i mężczyznami, ma też elementy spotkań coachingowych, ale zawsze nakierowana jest na budowanie spójnego wizerunku klienta w mediach.​

Kreacja i wizerunek medialny

wycena indywidualna