Szkolenia, warsztaty

Warsztaty wizerunku i psychologii wizerunku

Wizerunek, to coś niezwykle delikatnego, to kwintesencja stylu, osobowości i innych środków przekazu.

W celu jego budowania, należy zastanawiać się nad każdym krokiem i tym, jak zostanie odebrany. Warsztaty kreowania wizerunku pomogą Ci zwiększyć świadomość siebie w zakresie budowania spójnego wizerunku, biorąc pod uwagę wszystkie jego aspekty oraz zależność między konkretnymi działaniami, a odbiorem klienteli czy w trakcie wystąpień publicznych. To kluczowy aspekt planowania działań wizerunkowych.

Oferuję warsztaty oraz szkolenia, które są połączeniem wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii wizerunku, psychologii i zajęć praktycznych, doradczych w zakresie kreowania wizerunku zawodowego i prywatnego dla ich uczestników, wiedzę z których mogą z powodzeniem zastosować w swoim życiu.

Zagadnienia szkolenia skupiają się na różnych aspektach kreowania profesjonalnego wizerunku w życiu zawodowym i osobistym. Dotyczą one przede wszystkim mowy ciała, autoprezentacji, wystąpień publicznych, doskonalenia kompetencji miękkich i rozwoju osobistego. Częścią procesu szkolenia są również praktyczne ćwiczenia dotyczące m.in. technik autoprezentacji, samopoznania, połączone ze szczegółową wiedzą na temat budowania wizerunku biznesowego/zawodowego oraz dress code i stylizacji ubioru w biznesie jak również doradztwa kolorystycznego.

Wszystkie te działania pomagają w uzyskaniu spójnego, kompetentnego, biznesowego wizerunku na wielu poziomach. Wiedza i wskazówki, które proponuję w trakcie szkoleń, przekładają się na większą pewność siebie w życiu zawodowym, również w trakcie wystąpień publicznych. Podkreślają również dominujące cechy charakteru i wydatnie ułatwiają nawiązywanie skutecznych kontaktów biznesowych.

Warsztaty mogą być indywidualne lub grupowe.

Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych

Umiejętność autoprezentacji jest nieoceniona na każdym etapie kariery. Odbiór Twojej osoby podczas wystąpień publicznych zależy od wielu czynników – tembru głosu, postawy, stosowanej retoryki i logiki wypowiedzi oraz innych elementów, które razem będziemy doskonalić na szkoleniach. Aby rozmówcy i słuchacze poświęcili należytą uwagę Twojemu wystąpieniu, konieczna jest kontrola nad słowami, ale też ciałem i mimiką. Moje warsztaty autoprezentacji, w których możesz wziąć udział, poświęcają uwagę wszystkim tym aspektom.

Szkolenie pozwoli Ci ulepszyć swoje wystąpienia publiczne, będzie częścią budowania Twojego wizerunku.

Realizowane są w indywidualnie lub małych grupach. 

Szkolenia, warsztaty

wycena indywidualna