Coaching biznes
i doradztwo

Projekty, które realizuję dla biznesu, obejmują zarówno indywidualne oraz grupowe sesje coachingowe i doradcze dla kadry managerskiej, liderów oraz szkolenia i warsztaty z trenowania innych kompetencji.

Działania te są wsparciem dla osiągania celów biznesowych, rozwinięcia kompetencji w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych, komunikacji, zarządzania zespołem oraz koncentrują się na wzmocnieniu zasobów osobistych. Takich jak poczucie własnej wartości, asertywność, doskonalenia swoich umiejętności podejmowania trafnych decyzji, pobudzenia motywacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz pomocy w opracowaniu skutecznej strategii działania.

Przykłady niektórych projektów indywidualnych i zespołowych, które są realizowane:

– "Charyzmatyczny przywódca, lider, manager''
– skuteczna droga do awansu i umocnienia swojej pozycji.
– Trening asertywności, komunikacji, autoprezentacji.
– "Poprzez konflikt do harmonii i integracji grupy''
– "Kształtowanie pro aktywnej, wzmacniającej postawy wobec personalnych problemów pracownika i w sytuacjach kryzysowych''

Na szczególną uwagę zasługuje też coaching wizerunkowy obejmujący pracę nad wyglądem zewnętrznym i innymi kompetencjami określanymi w ramach projektu.

Program coaching biznesowy i doradztwo zarówno sesji jeden na jeden i grupowych jest zindywidualizowany, zaprojektowany stosownie do aktualnych potrzeb i celów klienta.

Wynikiem tych działań jest:

– wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów,
– udoskonalanie kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych,
– wzrost motywacji i zaangażowania w podejmowane działania,
– większa satysfakcja z pracy.

Sesje coachingowe
i doradcze

wycena indywidualna