Oferta dla firm

Szkolenia, warsztaty wizerunkowe i inne

Warsztaty dotyczące psychologii wizerunku, doskonalenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego oraz praktyczne doradcze warsztaty wizerunkowe dla menadżerów, kadry zarządzającej, pracowników, indywidualne lub grupowe, pomagające w uzyskaniu spójnego, kompetentnego biznesowego wizerunku.

Coaching biznes

Projekty, które realizuję dla biznesu, obejmują zarówno indywidualne oraz grupowe sesje coachingowe i doradcze dla kadry managerskiej, liderów oraz szkolenia i warsztaty z trenowania innych kompetencji.

Indywidualne konsultacje wizerunkowe

Konsultacje wizerunkowe dla pracowników i kadry managerskiej. Mogą być częścią szkolenia z kompetencji miękkich i psychologii wizerunku. To praktyczne, doradcze spotkania wizerunkowe, mają charakter indywidualny lub grupowy.

Dress code

W naszej ofercie proponuję opracowanie dress code firmy w oparciu o analizę potrzeb firmy, biorę pod uwagę branżę firmy, cele jakie planuje osiągnąć i jaki wizerunek chce stworzyć. Ponadto oferuję prezentacje dress code, przy okazji szkoleń, warsztatów wizerunkowych dla firm.

Eventy

Organizuję eventy dla firmy, które obejmują doradztwo wizerunkowe, dotyczące właściwej kolorystyki, makijażu, stylu ubierania się, w formie krótkich konsultacji przy okazji imprez integracyjnych, rozrywkowych i okolicznościowych.

Personal branding

Działania w personal brandingu wycelowane są w inwestowanie i budowanie wiarygodności biznesowej i zwiększaniu swej rozpoznawalności w sferze zawodowej i osobistej. Służą też zrozumieniu i zauważeniu własnej wyjątkowości i niepowtarzalności poprzez wzmocnienie pewności siebie oraz samoakceptacji.

Kreacja i wizerunek medialny

Proponuję indywidualne sesje doradcze służące zmianie wizerunku, wyglądu, w kierunku bardziej pożądanego, zgodnego z pełnioną funkcją: dla osób publicznych, polityków, liderów, prezenterów telewizyjnych i dla osób aspirujących do pracy w mediach.