Doradztwo psychologiczne

Sesje coachingowe

Coaching
Doradztwo

Udział w sesjach coachingowych, doradczych i konsultacjach psychologicznych sprawi, że będziesz w pełni korzystać ze swoich zalet i możliwości, poznasz swój potencjał, podniesiesz poczucie własnej wartości, wzmocnisz pewność siebie i sprawczość w wielu dziedzinach życia.

Pracujemy także nad realizacją celów, asertywnością, ponadto pozytywną autoprezentacją, mową ciała, umiejętnością wystąpień publicznych i medialnych, efektywnością działań oraz nad innymi kompetencjami określanymi indywidualnie przez klienta.

To także propozycja dla tych osób, które chcą pełniej wyrażać i rozumieć siebie, poszerzyć swoją świadomość, kreatywnie podejść do rozwiązywania problemów, nawiązać kontakt z sobą, własnymi emocjami i jednocześnie nabyć umiejętność zarządzania nimi, zainteresowanych rozwojem osobistym, chcących umacniać swoją pozytywna postawę w życiu, relacjach i biznesie.

Pracuję kreatywnie, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii, coachingu i rozwoju osobistego.

Praca nad sobą może być ukoronowaniem przemiany wizerunkowej lub być zachętą do niej.

Sesje również online i telefoniczne

ceny sesji ustalane są indywidualnie

ceny