Sesje coachingowe

Coaching
Biznesowy
Doradztwo

Projekty, które realizuję dla biznesu, obejmują zarówno, indywidualne sesje coachingowo doradcze dla kadry managerskiej, liderów, będące wsparciem w osiąganiu jego celów biznesowych, rozwinięcia kompetencji w zakresie  autoprezentacji, wystąpień publicznych, komunikacji, zarządzania zespołem.

Ponadto wzmocnienia zasobów osobistych takich jak poczucie własnej wartości, asertywność, doskonalenia swoich umiejętności podejmowania trafnych decyzji, pobudzenia motywacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz pomocy w opracowaniu skutecznej strategii działania i osiągania celów.

Przykłady projektów indywidualnych :

'' Charyzmatyczny przywódca, lider, manager'', Coaching wizerunku i biznes - skuteczna droga do awansu '' 

Trening asertywności, komunikacji.

To również coaching grupowy. Przykłady realizowanych projektów zespołowych:

'' Poprzez konflikt do harmonii i integracji grupy''

"Kształtowanie pro aktywnej,  wzmacniającej, pomocnej  postawy wobec personalnych problemów pracownika, sytuacji kryzysowych'' 

Ponadto coaching wizerunkowy obejmujący pracę nad wyglądem zewnętrznym i innymi kompetencjami wizerunkowymi.

Program coaching biznesowy i doradztwo zarówno sesji jeden na jeden i grupowych, jest zindywidualizowany, zaprojektowany stosownie do aktualnych potrzeb i celów klienta.

Stwarza dla niego przestrzeń do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego lider uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty.

Wynikiem tych działań jest :

  • wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów
  • udoskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych
  • wzrost motywacji i zaangażowania w podejmowane działania
  • większą satysfakcję z pracy

ceny sesji ustalane są indywidualnie

ceny