Sesje coachingowe

Coaching
Biznesowy
Doradztwo

Projekty, które realizuję dla biznesu, obejmują zarówno indywidualne oraz grupowe sesje coachingowe i doradcze dla kadry managerskiej, liderów oraz szkolenia i warsztaty z trenowania innych kompetencji.

Działania te są wsparciem dla osiągania celów biznesowych, rozwinięcia kompetencji w zakresie  autoprezentacji, wystąpień publicznych, komunikacji, zarządzania zespołem oraz koncentrują się na wzmocnieniu zasobów osobistych. Takich jak poczucie własnej wartości, asertywność, doskonalenia swoich umiejętności podejmowania trafnych decyzji, pobudzenia motywacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz pomocy w opracowaniu skutecznej strategii działania.

Wynikiem tych działań jest :

  • wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów
  • udoskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych
  • wzrost motywacji i zaangażowania w podejmowane działania
  • większa satysfakcja z pracy

Przykłady niektórych projektów indywidualnych i zespołowych, które są realizowane.

 "Charyzmatyczny przywódca, lider, manager''  - skuteczna droga do awansu.

Trening asertywności, komunikacji, autoprezentacji.

"Poprzez konflikt do harmonii i integracji grupy''

"Kształtowanie pro aktywnej, wzmacniającej postawy wobec personalnych problemów pracownika i w sytuacjach kryzysowych'' 

Na szczególną uwagę zasługuje też coaching wizerunkowy obejmujący pracę nad wyglądem zewnętrznym i innymi kompetencjami określanymi w ramach projektu.

Program coaching biznesowy i doradztwo zarówno sesji jeden na jeden i grupowych jest zindywidualizowany, zaprojektowany stosownie do aktualnych potrzeb i celów klienta.

ceny sesji ustalane są indywidualnie

ceny